X
  • Para realizar los trámites relacionados con la ONS debe dirigirse a la siguiente dirección https://gobernanza.ccn-cert.cni.es

     

Queixas e suxestións

Formulación de queixas e suxestións en relación ao contido, xestión e servizos ofrecidos na sede do CNI

Formulación de queixas e suxestións en relación ao contido, xestión e servizos ofrecidos na sede electrónica do CNI

En cumprimento do Artigo 10.3 da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, a través desta Sede deberase garantir o acceso aos medios dispoñibles para a presentación de queixas e suxestións.

Non se considerarán medios para a formulación de queixas e suxestións os servizos de asesoramento electrónico ao usuario para a correcta utilización da sede, sen prexuízo da súa obrigación de atender os eventuais problemas que expoñan os cidadáns.