X
  • Para realizar los trámites relacionados con la ONS debe dirigirse a la siguiente dirección https://gobernanza.ccn-cert.cni.es

     

Queixes i suggeriments

Formulació de queixes i suggeriments en relació al contingut, gestió i serveis oferts a la seu del CNI

Formulació de queixes i suggeriments en relació al contingut, gestió i serveis oferts a la seu electrònica del CNI

En compliment de l'article 10.3 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, a través d'aquesta seu s'haurà de garantir l'accés als mitjans disponibles per a la presentació de queixes i suggeriments.

No es consideraran mitjans per a la formulació de queixes i suggeriments els serveis d'assessorament electrònic a l'usuari per a la correcta utilització de la seu, sense perjudici de la seva obligació d'atendre els problemes que suscitin els ciutadans.