X
  • Para realizar los trámites relacionados con la ONS debe dirigirse a la siguiente dirección https://gobernanza.ccn-cert.cni.es

     

Kexak eta iradokizunak

Kexak eta iradokizunak egitea CNIaren egoitzan eskaintzen diren edukien, kudeaketaren eta zerbitzuen inguruan

CNIren egoitzan eskaintzen diren eduki, kudeaketa eta zerbitzuei buruzko kexak eta iradokizunak

Ekainaren 22ko 11/2007 Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoari buruzko Legearen 10.3 artikulua betez, kexak eta iradokizunak aurkezteko beharrezko baliabideak bermatu beharko dira egoitza honen bidez.

Egoitza behar bezala erabiltzeko aholkularitza elektroniko zerbitzuak ez dira kexak eta iradokizunak aurkezteko baliabidetzat joko. Hala ere, zerbitzu horiek herritarren arazoei erantzuteko obligazioa izango dute.