X
  • Para realizar los trámites relacionados con la ONS debe dirigirse a la siguiente dirección https://gobernanza.ccn-cert.cni.es

     

Axuda

Axuda

Como tramitar un procedemento na sede electrónica?

  • seleccionar na páxina principal o procedemento que se quere realizar;
  • pulsar o botón Acceda que conduce ao servizo de autenticación Cl@ve;
  • autenticarse mediante DNIe, certificado dixital ou datos de acceso;
  • cumprimentar o formulario do procedemento.

Tras acabar o trámite proporciónaselle un xustificante da solicitude realizada.

Arriba

Que é Cl@ve?

Cl@ve é un servizo do Ministerio de Facenda e Función Pública para a identificación, autenticación e firma electrónica do cidadán ante os organismos da Administración do Estado. A través deste servizo accédese á sede electrónica do CNI. A autenticación pódese facer mediante DNIe, certificado dixital ou os datos de acceso que se faciliten no momento de rexistrarse en Cl@ve.

Pódese consultar máis información no sitio web de Cl@ve e no seu apartado Preguntas frecuentes. Tamén se pode contactar con Cl@ve por teléfono, no número 060, ou deixar unha mensaxe na caixa de correos de Atención ao cliente.

Arriba

Os estranxeiros poden utilizar Cl@ve?

Os cidadáns estranxeiros deben acreditar a súa identidade presentando a documentación expedida polas autoridades competentes do país de orixe ou de procedencia: pasaporte ou documento de viaxe. Adicionalmente, Cl@ve está preparada para incorporar nos futuro mecanismos de identificación doutros países da Unión Europea, a medida que tales mecanismos se vaian integrando no sistema de recoñecemento transfronteirizo de identidades electrónicas previsto na lexislación europea.

Arriba

É posible acceder como persoa xurídica?

Si. Cl@ve permite acceder a persoas tanto físicas como xurídicas.

Arriba

Que é o certificado electrónico?

O certificado electrónico é un documento dixital que contén, entre outra información, os datos identificativos persoais. Permite identificarse en internet e intercambiar información con outras persoas coa garantía de que só o titular pode acceder a ela.

Arriba

Para que serve o certificado electrónico?

O certificado electrónico garante a identidade do usuario e permite realizar os trámites que requiren que este se identifique por un procedemento seguro. Permite tamén a firma electrónica de documentos, que ten a mesma validez xurídica que a firma manuscrita no documento en papel.

Arriba

Houbo un erro ao enviar unha solicitude, que podo facer?

Se ao entrar en Cl@ve prodúcese algún problema co servizo de autenticación, consulte a súa sección de Axuda do sistema Cl@ve. Se tras a consulta persiste a dificultade, póñase en contacto co noso organismo explicando o problema a través do procedemento Queixas e suxestións.

Arriba

Podo usar o meu DNI electrónico?

Si, do mesmo xeito que outros certificados servirá para rexistrarse na sede electrónica a través do servizo Cl@ve. Simplemente, seleccione a opción DNIe/Certificado electrónico, no momento de acceder á sede electrónica.

Arriba

Como podo contactar?

Se desexa contactar connosco mediante esta canle segura, utilice o procedemento Queixas e suxestións.

Arriba