X
  • Para realizar los trámites relacionados con la ONS debe dirigirse a la siguiente dirección https://gobernanza.ccn-cert.cni.es

     

Ajuda

Ajuda

Com tramitar un procediment a la Seu electrònica?

  • seleccionar a la pàgina principal el procediment que es vol realitzar;
  • prémer el botó Accediu que condueix al servei d'autenticació Cl@ve;
  • autenticar-se mitjançant DNIe, certificat digital o dades d'accés;
  • emplenar el formulari del procediment.

Després d'acabar el procediment, el sistema proporciona un justificant de la sol·licitud realitzada.

Amunt

Què és Cl@ve?

Cl@ve és un servei del Ministerio de Hacienda y Función Pública per a la identificació, autenticació i signatura electrònica del ciutadà davant els organismes de l'Administració de l'Estat. A través d'aquest servei s'accedeix a la seu electrònica del CNI. L'autenticació es pot fer mitjançant DNIe, certificat digital o les dades d'accés que es facilitin en el moment de registrar en Cl@ve.

Es pot consultar més informació a la pàgina web de Cl@ve i en el seu apartat de Preguntes freqüents. També, es pot contactar amb Cl@ve per telèfon, en el número 060, o deixar un missatge a la bústia d'Atenció al client.

Amunt

Els estrangers poden utilitzar Cl@ve?

Els ciutadans estrangers han d'acreditar la seva identitat presentant la documentació expedida per les autoritats competents del país d'origen o de procedència: passaport o document de viatge.

Addicionalment, Cl@ve està preparada per incorporar en el futur mecanismes d'identificació d'altres països de la Unió Europea, a mesura que aquests mecanismes es vagin integrant en el sistema de reconeixement transfronterer d'identitats electròniques preveu la legislació europea.

Amunt 

És possible accedir com a persona jurídica?

Sí. Cl@ve permet accedir a persones tant físiques com jurídiques.

Amunt

Què és el certificat electrònic?

El certificat electrònic és un document digital que conté, entre una altra informació, les dades identificatives personals. Permet identificar-se en internet i intercanviar informació amb altres persones amb la garantia que només el titular pot accedir a ella.

Amunt

Para què serveix el certificat electrònic?

El certificat eletrónico garanteix la identitat de l'usuari i permet fer els tràmits que requereixen que aquest s'identifiqui per un procediment segur. Permet també la signatura electrònica de documents, que té la mateixa validesa jurídica que la signatura manuscrita en el document en paper.

Amunt

Hi ha hagut un error en enviar una sol·licitud, què puc fer?

Si en entrar en Cl@ve es produeix algun problema amb el servei d'autenticació, consulteu la seva secció d'Ajuda del sistema Cl@ve. Si després de la consulta persisteix la dificultat, poseu-vos en contacte amb el nostre organisme explicant el problema mitjançant el procediment Queixes i suggeriments.

Amunt

Puc usar el meu DNI electrònic?

Sí, igual que altres certificats servirà per registrar-se a la seu electrònica a través del servei Cl@ve. Simplement, seleccioneu l'opció DNIe / Certificat electrònic, en el moment d'accedir a la seu electrònica.

Amunt

Com puc contactar?

Si desitja posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant aquest canal segur, utilitzeu el procediment de Queixes i suggeriments.

Amunt