Axuda

Certificación de produtos e acreditación de laboratorios

Canto custa certificar un produto?

O proceso de certificación entre o solicitante da certificación e o CCN é gratuíto. Aínda que a disposición adicional única do Regulamento contempla a posibilidade de establecer taxas pola emisión do certificado, o organismo de certificación non o fixo polo momento.

O que si ten un custo é o traballo de avaliación do laboratorio, que está regulado por un contrato entre o solicitante e o laboratorio e termina coa emisión dun informe técnico de avaliación.

Arriba

Canto tempo se tarda en certificar un produto?

Depende de moitos factores e de moitos actores:

  • complexidade do produto,
  • nivel de avaliación,
  • carga de traballo do laboratorio e do organismo de certificación,
  • dispoñibilidade do produto e da documentación que se esixa,
  • capacidade de resposta do solicitante para resolver as incidencias que xorden no proceso de avaliación.

Arriba

Que tipo de produtos se certifican no Esquema Nacional de Seguridad?

Certifícase o nivel de seguridade de produtos de tecnoloxías da información e comunicacións, xa sexan software ou hardware, e segundo as normas aprobadas no Esquema: ITSEC, Common Criteria, ISO15408/ISO18045 e ISO19790/ISO24759.

Arriba

Que validez ten a certificación?

O certificado obtido segundo a norma Common Criteria está recoñecido por todos os países asinantes do acordo CCRA e non ten data de expiración mentres se cumpran as condicións nas que se emitiu. Da mesma maneira, España tamén recoñece calquera certificado emitido por un país autorizado dentro do acordo CCRA. En ambos os casos, só ata nivel EAL2.

Arriba

Aínda teño dúbidas, que outras formas de contacto dispoño?

Para información adicional sobre a forma de presentación, o correo electrónico de contacto é organismo.certificacion@cni.es. Tamén se dispón de máis información na páxina web do organismo de certificación do CCN.

Arriba

Acceder ao procedemento