Ajuda

Certificació de productes i acreditació de laboratoris

Quant costa certificar un producte?

El procés de certificació entre el sol·licitant de la certificació i el CCN és gratuït. Encara que la disposició addicional única del Reglament preveu la possibilitat d'establir taxes per l'emissió del certificat, l'organisme de certificació no ho ha fet de moment.

El que sí que té un cost és el treball d'avaluació del laboratori, que està regulat per un contracte entre el sol·licitant i el laboratori i acaba amb l'emissió d'un informe tècnic d'avaluació.

Amunt

Quant temps es triga a certificar un producte?

Depèn de molts factors i de molts actors:

  • complexitat del producte,
  • nivell d'avaluació,
  • càrrega de treball del laboratori i de l'organisme de certificació,
  • disponibilitat del producte i de la documentació que s'exigeixi,
  • capacitat de resposta del sol·licitant per resoldre les incidències que sorgeixen en el procés d'avaluació.

Amunt

Quin tipus de productes es certifiquen a l’Esquema Nacional de Seguretat?

Es certifica el nivell de seguretat de productes de tecnologies de la informació i comunicacions, ja siguin programari o maquinari i segons les normes aprovades a l'Esquema: ITSEC, Common Criteria, ISO15408/ISO18045 i ISO19790/ISO24759.

Amunt

Quina validesa té la certificació?

El certificat obtingut segons la norma Common Criteria està reconegut per tots els països signataris de l'acord CCRA i no té data d'expiració mentre es compleixin les condicions en les quals es va emetre. De la mateixa manera, Espanya també reconeix qualsevol certificat emès per un país autoritzat dins de l'acord CCRA. En tots dos casos, només fins a nivell EAL2.

Amunt 

Encara tinc dubtes, ¿de quines altres formes de contacte disposo?

Per a informació addicional sobre la forma de presentació el correu electrònic de contacte és organismo.certificacion@cni.es. També es disposa de més informació a la pàgina web de l'organisme de certificació del CCN.

Amunt

Accedir al Procediment