X
  • Para realizar los trámites relacionados con la ONS debe dirigirse a la siguiente dirección https://gobernanza.ccn-cert.cni.es

     

Accessibilitat

Accessibilitat

Els llocs web de les Administracions públiques tenen el deure complir els criteris d'accessibilitat indicats en la norma UNEIX 139803:2004.

El Centro Nacional de Inteligencia treballa en un procés de millora contínua perquè els seus portals web compleixin els principis d'accessibilitat i usabilitat, establerts en l'article 4 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics.

En tot cas, qualsevol consulta o suggeriment en relació amb l'accessibilitat d'aquesta seu electrònica del Centro Nacional de Inteligencia pot presentar-la a través del procediment  Queixes i suggeriments.