Cualificación de produto en inclusión CPSTIC

Solicitude ao CCN para a cualificación en inclusión de produto no CPSTIC

Solicitude ao CCN para a cualificación en inclusión de produto no CPSTIC

O catálogo de Productos STIC (CPSTIC) ofrece unha listaxe de produtos de Seguridade TIC, cunhas garantías de seguridade contrastadas, a organismos do Sector Público ou entidades privadas que dean servizo a este e que se atopen baixo o alcance do Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ou manexen información clasificada.

Este catálogo componse de:

  • Listaxe de Produtos Cualificados
    • Son produtos que teñen certificadas as súas funcionalidades de seguridade e son aptos para ser empregados en sistemas baixo o alcance do ENS, en calquera das súas categorías (Alta, Media e Básica).

  • Listaxe de Produtos Aprobados
    • Son produtos cuxo uso está aprobado en sistemas que manexen información clasificada.

Documentació necessària

Para solicitar a cualificación dun produto e a súa inclusión no catálogo de Produtos STIC, débese achegar polo menos a información sinalada a continuación. A información do proceso así como os formularios necesarios que deben encherse pódense descargar desde a web do organismo de certificación.