Qualificació de producte a inclusió CPSTIC

Sol·licitud al CCN per a la qualificació en inclusió de producte al CPSTIC

Sol·licitud al CCN per a la qualificació en inclusió de producte al CPSTIC

El catálogo de Productos STIC (CPSTIC) ofereix un llistat de productes de Seguretat TIC, amb unes garanties de seguretat contrastades, a organismes de Sector Públic o entitats privades que proporcionin servei a aquestes i que es trobin a l’abast del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) o tracin informació classificada.

Aquest catàleg es composa de:

  • Llistat de Productes Qualificats
    • Són productes que tenen certificades les seves funcionalitats de seguretat i son aptes per a ser utilitzats en sistemes sota l’abast de l’ENS, en qualsevol de les seves categories (Alta, Mitjana i Bàsica).

  • Llistat de Productes Aprovats
    • Són productes l’ús del qual està aprovat en sistemes que tracten informació classificada.

Documentació necessària

Per a sol·licitar la qualificació d’un producte i la seva inclusió al catàleg de productes STIC, s’ha d’aportar al menys la informació senyalada a continuació. La informació del procés així com els formularis necessaris a complimentar es poden descarregar des de la web de l’organisme de certificació.