X
  • Para realizar los trámites relacionados con la ONS debe dirigirse a la siguiente dirección https://gobernanza.ccn-cert.cni.es

     

Requisitos técnicos

Requisitos técnicos

Para poder acceder á sede electrónica do Centro Nacional de Inteligencia, é necesario dispor como mínimo de:

  • un usuario válido en Cl@ve, para poder iniciar un expediente;
  • conexión a internet cun ancho de banda suficiente para o volume da información que se vai a transmitir. Nalgúns procedementos requírese enviar documentos cun tamaño máximo de 4 Mb por ficheiro;
  • navegador de internet: Internet Explorer 7+, Google Chrome, Firefox 3.5+ ou outros navegadores actuais;
  • Acrobat Reader v11 ou superior.
  • A aplicación Autofirma nos procedementos que requiren un certificado de entidade xurídica.