X
  • Para realizar los trámites relacionados con la ONS debe dirigirse a la siguiente dirección https://gobernanza.ccn-cert.cni.es

     

Validación de documentos electrónicos (CVE)

Por favor, seleccione o ámbito do documento que desexa cotexar. Corresponde coas 3 letras que figuran no pé do documento, baixo o epígrafe ÁMBITO , ou no seu defecto , coas tres primeiras letras do código CSV que figura no documento

Os campos marcados con * son obrigatorios.