Enpresako segurtasun gaikuntza

(HSEM) Enpresako Segurtasun Gaikuntzari lotutako izapideak

(HSEM) Enpresako Segurtasun Gaikuntzari lotutako izapideak

Entitate pribatu batek kontratu, programa edo proiektu batean parte hartu nahi duenean eta hauetan “KONFIDENTZIALA edo baliokidea”, “ERRESERBATUA edo baliokidea” edo “SEKRETUA edo baliokidea” den informazio sailkatua erabiliko denean, entitateak HSEM eskatu beharko du.

Ikusiko den informazio sailkatua “HEDAPEN MUGATUA edo baliokidea”-gradukoa izanez gero, entitateak Erantzukizunpeko Adierazpena egin beharko du Hedapen Mugatuko informaziora sartzeko.

Entitateak HSEM indarrean duenean edo Hedapen Mugatura sartzeko Erantzukizunpeko Adierazpena onartua izan denean, entitatea behartuta dago ONSeko prozeduretan eta ANSeko araudietan ezarrita dauden betekizunak betetzera.

Entitateak norbanako bat proposatuko du Informazio Sailkaturako Babesarako Zerbitzuburu edo Hedapen Mugatuko informazioaren Arduradun gisa eta norbanako honek, prozedura hauek guztiak bere ardurapean izateaz aparte, Egoitza Elektronikoaren bidez kudeatuko ditu.

Beharrezko dokumentazioa

Prozedura hau betetze aldera, CNIko weborrialdean aurki daitekeen hornitutako informazioa emateko gutxienezko beharra dago.