Habilitación de seguridade de empresa

Trámites relacionados coa Habilitación de Seguridade de Empresa (HSEM)

Trámites relacionados coa Habilitación de Seguridade de Empresa (HSEM)

Cando unha entidade privada queira formar parte dun contrato, programa ou proxecto no que se vaia manexar información clasificada de grao “CONFIDENCIAL ou equivalente”, “RESERVADO ou equivalente” ou “SECRETO ou equivalente” deberá solicitar unha HSEM.

No caso de que a información clasificada á que se vai acceder sexa de grao “DIFUSIÓN LIMITADA”, a entidade deberá solicitar unha autorización para o acceso a Difusión Limitada.

Unha vez que a entidade ten en vigor a HSEM ou a Declaración para o acceso a Difusión Limitada foi aceptada, queda obrigada a cumprir unha serie de obrigas establecidas nas normas da ANS e nos procedementos e orientacións da Oficina Nacional de Seguridade.

Todos estes procedementos serán responsabilidades da persoa que a entidade propoña como Xefe do Servizo de Protección de Información Clasificada ou o Responsable de información de Difusión Limitada, e deberá xestionalos a través desta Sede Electrónica.

Documentación necesaria

Para poder completar este procedemento, débese proporcionar polo menos a información indicada que se pode atopar na páxina web do CNI.