Habilitació de seguretat d’empresa

Tràmits relacionats amb la Habilitación de Seguridad de Empresa (HSEM)

Tràmits relacionats amb la Habilitación de Seguridad de Empresa (HSEM)

Quan una entitat privada vulgui formar part en un contracte, programa o projecte on es tractarà informació classificada de grau “CONFIDENCIAL o equivalent”, “RESERVAT o equivalent” o “SECRET o equivalent” haurà de sol·licitar una HSEM.

En cas que la informació classificada a la que accedeixi sigui de grau “DIFUSSIÓ LIMITADA o equivalent” l’entitat haurà de realitzar una Declaració responsable per a l’accés a Difusió Limitada.

Un cop l’entitat tingui en vigor la HSEM o la Declaració Responsable per a l’accés a Difusió Limitada ha estat acceptada, queda obligada a complir una sèrie d’obligacions establertes a les normes de l’ANS i als procediments i orientacions de l’Oficina Nacional de Seguretat.

Tots aquests procediments seran responsabilitat de la persona que la entitat proposi com a Jefe del Servicio de Protección de Información Clasificada o el Responsable de la informació Difusió Limitada i haurà de gestionar-los a través de la Seu Electrònica.

Documentació necessària

Per a poder completar aquest procediment, s’ha de proporcionar la informació indicada que es pot trobar a la pàgina web del CNI.